Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia tuli Suomeen 1980-luvun alussa, kun hollantilainen taide- ja Gestalt-terapeutti sekä taideterapiakouluttaja Annette Brederode alkoi vetää 2-vuotisia kurssimuotoisia oman kasvun koulutuksia, joista osallistujat saivat ottaa aineksia omaan työhönsä. Brederode oli poiminut asioita Gestalt-terapiasta ja yhdistänyt niitä kuvaan. Tätä terapiasuuntausta kutsuttiin hahmotaideterapiaksi.

Varsinainen humanistisesti suuntautuneen kuvataideterapian ammattiin johtava koulutus alkoi Outokummussa ja Helsingissä vuonna 1994. Aluksi pääkouluttajina toimivat ulkomaiset taideterapiakouluttajat, mm. hollantilainen Louis van Marissing ja saksalainen Uschi Ecklewein, ja heidän jälkeensä Suomessa ja Sveitsissä koulutetut kuvataideterapeutit.
Lähteet:

Hentinen, H. 1997. Satua ja taikaa, loihtua ja lumousta. Kuvataideterapian työtavat fenomenologisessa tarkastelussa. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.
Lybeck, K. 2005. Kuvataideterapiakouluttaja. Inartes-instituutti. Haastattelu. 11.9.2005. Outokumpu.

Terapiakuvan valokuvaus:
Sivupalkin kuva: Laura Viinamäki

Lähdeluettelo

Sivuston tiedot:

Pulli M. 2006. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia. Verkkosivustoprojekti humanistisesti suuntautuneesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia. Kevät 2006.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 25.7.2007. Sivustoa koskeva palaute ja yhteydenotot: info(at)hopeakyyhky.fi