index Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia on luovan terapian muoto, jossa kuvallista ilmaisua ja luovaa prosessia käytetään psyykkisten ja sosiaalisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Kuvataideterapiassa tuotetaan kuvia, joita tarkastellaan terapiatilanteessa.

Lue lisää.

Kuvataideterapiaan voi hakeutua oma-aloitteisesti kuka tahansa, joka kokee tarvetta terapeuttiseen työskentelyyn ja tukeen. Kuvataideterapia sopii myös kaikille, jotka haluavat kehittää itsetuntemustaan, selkiyttää elämäntilannettaan ja kartoittaa voimavarojaan.

Lue lisää terapiaan hakeutumisesta.

Humanistisesti suuntautuneen kuvataideterapian taustaa

Humanistisesti suuntautuneen kuvataideterapian taustateoriat tulevat humanistisesta psykologiasta, eksistentiaalifilosofiasta ja -psykologiasta, fenomenologiasta sekä kuvataideterapian käytännön kokemuksen pohjalta syntyneistä teorioista. Suomessa kuvataideterapian humanistisia lähestymistapoja edustavat ekspressiivinen taideterapia ja humanistis-eksistentiaalinen kuvataideterapia. Tutustu taustateorioihin ja näihin lähestymistapoihin oikeassa palkissa olevien linkkien kautta.

Lähde:

Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, 2003. Opinto-opas. OpsNet. Sosiaalialan koulutusohjelma, kuvataideterapian suuntautumisvaihtoehto. http://intranet.ncp.fi/ops2/oopas2.nsf/Tulosta+johdanto3?OpenAgent&ko=15&se=221 18.3.2006.

Terapiatyön valokuvaus:
Laura Viinamäki

Lähdeluettelo

Sivuston tiedot:

Pulli M. 2006. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia. Verkkosivustoprojekti humanistisesti suuntautuneesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia. Kevät 2006.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 25.7.2007. Sivustoa koskeva palaute ja yhteydenotot: info(at)hopeakyyhky.fi