Humanistisesti suuntautunutta kuvataideterapiakoulutusta järjestetään Suomessa kahdessa oppilaitoksessa. Koulutuksilla on sama viitekehys ja koulukunta, eroavuuksia on koulutusten painopisteissä.

Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun kuvataideterapiakoulutus tapahtuu sosiaalialan koulutusohjelmassa, jossa suuntautumisvaihtoehtona on luovat terapiat / kuvataideterapia. Koulutus pohjautuu humanistis-eksistentiaaliseen viitekehykseen. Koulutus kestää 3 vuotta ja sitä järjestetään vain aikuiskoulutuksena. Hakijoilta vaaditaan vähintään opistotasoinen tutkinto sekä työkokemusta sosiaali- ja terveys-, kasvatus- tai opetusalalta. Koulutus johtaa sosionomi (AMK) -tutkintoon. Tutustu opetussuunnitelmaan.

Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu on ECARtE:n (European Consortium for Arts Therapies Education) jäsen. ECArTE on yliopistojen ja korkeakoulujen muodostama yhteenliittymä, jonka ensisijainen tarkoitus on edustaa ja edistää taideterapioiden kehittymistä Euroopassa, etenkin koulutusohjelmia, jotka tarjoavat kansallisesti hyväksyttyä ja ammatillisesti merkittävää koulutusta taideterapeuteille. (Taideterapiat sisältävät kuvataide-, tanssi-, draama- ja musiikkiterapian.) ECArTE perustettiin vuonna 1991 ja tällä hetkellä sillä on 34 jäsenkorkeakoulua 14 Euroopan maassa.

Inartes-instituutti

Inartes-instituutissa opetetaan ekspressiivistä taideterapiaa, jossa olennaista on taiteidenvälisyys eli intermodaalisuus ja taiteidenvälisten siirtymien kautta työskentely.

Inartes-instituutti on Sveitsin opetusministeriön alaisen European Graduate School´in yhteistyöinstituutti, ja Inartesin ekspressiivinen taideterapiakoulutus on hyväksytty osaksi EGS:n maisterin tutkintoa. Aluksi suoritetaan 1,5–vuotinen perusjakso, jonka jälkeen haetaan 2,5 vuotta kestäviin jatko-opintoihin. Jatko-opintojen jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua Sveitsissä taideterapian maisteriksi ja tohtoriksi asti.

Ekspressiivinen taideterapiakoulutus on tarkoitettu aikuisille terveydenhuollon, sosiaali- tai taiteen alan ammattilaisille työn ohella suoritettavaksi koulutukseksi. Myös muilta aloilta tulevia hakijoita voidaan ottaa ohjelmaan, mikäli soveltuvuus on riittävä ja hakija voi järjestää lisäopintoja psykologiassa.

Lue lisää koulutuksesta Inartes-instituutin sivuilta.


Lähteet:

ECARtE 2006. European Consortium for Arts Therapies Education. About ECARtE. http://www.ecarte.info
Inartes -instituutti 2006. Ekspressiivinen taideterapiakoulutus. http://www.inartes.fi/ekspressiivinen_taideterapiakoul.htm 30.3.2006.
Lybeck, K. 2005. Kuvataideterapiakouluttaja. Inartes-instituutti. Haastattelu. 7.9.2005. Outokumpu.
Peltonen, A. 2005. Kuvataideterapiakouluttaja. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Haastattelu. 9.9.2005. Outokumpu.

Terapiatyön valokuvaus:
Laura Viinamäki

Lähdeluettelo

Sivuston tiedot:

Pulli M. 2006. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia. Verkkosivustoprojekti humanistisesti suuntautuneesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia. Kevät 2006.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 25.7.2007. Sivustoa koskeva palaute ja yhteydenotot: info(at)hopeakyyhky.fi