Julkaistut lähteet:

Ahonen, H. 1993. Musiikki sanaton kieli. Musiikkiterapian perusteet. Loimaa: Oy Finn Lectura Ab.

Betensky, M. 2001. Phenomenological Art Therapy. Julkaisussa Rubin, J.A. (toim.) Approaches to Art Therapy, theory & technique. 2. painos. New York: Brunner-Routledge, 121 - 133.

Charnofsky, S. 2006. The Therapeutic Relationship. Association for Humanistic Psychology. http://ahpweb.org/articles/therapy.html 11.2.2006.

ECARtE 2006. European Consortium for Arts Therapies Education. About ECARtE. http://www.ecarte.info 24.5.2006.

Garai J. E. 2001. A Humanistic Approach to Art Therapy. Julkaisussa Rubin, J.A. (toim.) Approaches to Art Therapy, theory and technique. 2. painos. New York: Brunner-Routledge, 149 - 162.

Hoffman, L. 2004. Humanistic Psychology. http://www.existential-therapy.com/HumanisticPsychotherapy.htm. 28.1.2006.

Humanistic Psychology Overview. 2006. Association for Humanistic Psychology.
http://www.ahpweb.org/aboutahp/whatis.html. 11.2.2006.

Lehtinen, T. 2002. Eksistentialismi. Vapauden filosofia. Helsinki: Kirjapaja Oy.

Levine, S. 1992. Poiesis. The Language of Psychology and the Speech of the Soul. New York: Jessica Kingsley Publishers.

Liebmann, M. 2004. Art Therapy for Groups. A handbook of themes and exercises. 2. painos. New York: Routledge.

Mantere, M-H. 1991. Mielen kuvat. Kuvallinen ilmaisu terapeuttisessa kontekstissa. Helsinki: VAPK-kustannus.

Mantere, M-H. 2000. Kuvia ja kuvittelua – havaintoja kuvataideterapiasta. Julkaisussa: Heikkilä, T., Paloheimo, L. & Taipale, I. (toim.) Mieli ja taide. Helsinki: Mielenterveyden Keskusliitto, 13 - 16.

Mischel, W., Shoda, Y. & Smith, R. E. 2004. Introduction to Personality. Toward an Integration. 7. painos. USA: John Wiley & Sons, Inc.

Ojanen, M. 2006. Persoonallisuuden psykologia 2. Psykologian lähestymistavat.
www.uta.fi/laitokset/psyk/studies/opetmat/perspsy/persoona.htm. 22.12.2005.

Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. 2003. OpsNet. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovat terapiat, kuvataideterapia. 2003. http://intranet.ncp.fi/ops2/oopas2nsf/Tulosta+johdanto3?OpenAgent&ko=15&se=221. 18.3.2006.

Rauhala, L. 1993. Humanistinen psykologia. 3. painos. Helsinki: Yliopistopaino.

Rubin, J.A. 1984. Child Art Therapy. Understanding and Helping Children Grow Trough Art. 2. painos. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Saarelainen, R. 2002. Taideterapia yhdistää älyn ja tunteen. A-klinikkasäätiö. Tiimi 2002 (5). http://www.a-klinikka.fi/tiimi/arkisto/2002/502/taideter.htm. 23.3.2003.

Smitskamp, H. 1994. Taideterapeuttisen diagnoosin ja analysoinnin perusteet. Suom. Ahonen-Eerikäinen, H. Julkaisussa: Ahonen-Eerikäinen, H. 1994. Taide psykososiaalisen työn välineenä. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Joensuu, 18 - 25.


Julkaisemattomat lähteet:

Lybeck, K. 2005. Kuvataideterapiakouluttaja. Inartes-instituutti. Haastattelu. Outokumpu. 7.9.2005.

Hentinen, H. 1997. Satua ja taikaa, loihtua ja lumousta. Kuvataideterapian työtavat fenomenologisessa tarkastelussa. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Peltonen, A. 2005. Kuvataideterapiakouluttaja. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Haastattelu. Outokumpu. 9.9.2005.

Pulkkinen, P. 2003. Humanistisesti suuntautuneen kuvataideterapian piirteitä. Opiskelumonisteet, 2 kpl. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu.

Sahervo, S. 2006. “Ensisijaisesti ihminen ihmiselle.” Näkemys humanistis-eksistentialistisesta kuvataideterapiasta. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Lähdeluettelo

Sivuston tiedot:

Pulli M. 2006. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia. Verkkosivustoprojekti humanistisesti suuntautuneesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia. Kevät 2006.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 25.7.2007. Sivustoa koskeva palaute ja yhteydenotot: info(at)hopeakyyhky.fi