Kuvataideterapiaan voi hakeutua oma-aloitteisesti kuka tahansa, joka kokee tarvetta terapeuttiseen työskentelyyn ja omaa kiinnostusta kuvallista ilmaisua kohtaan. Kuvataideterapia sopii käytettäväksi sekä pitempiaikaisten mielenterveysongelmien että tilapäisten elämän kriisivaiheiden yhteydessä. Sitä käytetään myös ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana hoitomuotona.

Kuvataideterapia sopii niin lapsille ja nuorille, kuin eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville aikuisille sekä myös monille vammaisille henkilöille. Terapiaan hakeutuvalta ei edellytetä taiteellista lahjakkuutta tai osaamista.

Kuvataideterapeutit työskentelevät sekä yksilöasiakkaiden että ryhmien kanssa.


Terapian kesto

Terapeutti ja asiakas sekä mahdollinen lähettävä taho sopivat yhdessä terapian tavoitteista, terapiaprosessin kestosta, käyntitiheydestä ja maksuista. Kuvataideterapiaprosessin kesto riippuu asiakkaan tarpeesta ja terapialle asetetuista tavoitteista. Kesto voi vaihdella 5 - 40 kerran välillä. Joskus terapia voi kestää vuosia.

Tapaamisia on tavallisesti kerran viikossa. Yksi terapiakerta kestää yksilöasiakkaan kanssa 1 - 1,5 tuntia ja ryhmän kanssa 1,5 - 3 tuntia, ryhmän koosta riippuen.

Kuvataideterapeuttien yhteystietoja löydät Kuvataideterapeuttien Ammattikillan sivuilta.Terapiakuvan valokuvaus:
Sivupalkin kuva: Janne Laaksonen

Lähdeluettelo

Sivuston tiedot:

Pulli M. 2006. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia. Verkkosivustoprojekti humanistisesti suuntautuneesta kuvataideterapiasta. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehto, kuvataideterapia. Kevät 2006.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 25.7.2007. Sivustoa koskeva palaute ja yhteydenotot: info(at)hopeakyyhky.fi